Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 8. Utgiftsområde 15. Studiestöd, 16. Utbildning och universitetsforskning
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 8. Utgiftsområde 15. Studiestöd, 16. Utbildning och universitetsforskning

17500

175 kr (exkl. moms)

Reinfeldts halvtidsbudget!

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12

Tryckt upplaga: