Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 7. Utgiftsområde 13. Arbetsmarknad, 14. Arbetsliv
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 7. Utgiftsområde 13. Arbetsmarknad, 14. Arbetsliv

7500

75 kr

Reinfeldts halvtidsbudget!

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12

Produktdetaljer: