Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 6. Utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn, Ålderspen
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 6. Utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn, Ålderspen

17500

175 kr (exkl. moms)

Reinfeldts halvtidsbudget!

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12

Produktdetaljer: