Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 5. Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 5. Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap

7500

75 kr (exkl. moms)

Reinfeldts halvtidsbudget!

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12

Tryckt upplaga: