Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan, 7. Internationellt bistånd, 8. Migration
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan, 7. Internationellt bistånd, 8. Migration

12500

125 kr

Reinfeldts halvtidsbudget!

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12

Produktdetaljer: