Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 2. Utgiftsområde 1. Rikets styrelse 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3. Skatt, tull och exekution, 25. Allmänna bidrag till kommuner, 26. Statsskuldsräntor m.m., 27. Avgiften till Europeiska gem
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 2. Utgiftsområde 1. Rikets styrelse 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3. Skatt, tull och exekution, 25. Allmänna bidrag till kommuner, 26. Statsskuldsräntor m.m., 27. Avgiften till Europeiska gem

12500

125 kr

Reinfeldts halvtidsbudget!

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12

Produktdetaljer: