Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 12. Utgiftsområde 22. Kommunikationer
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 12. Utgiftsområde 22. Kommunikationer

7500

75 kr (exkl. moms)

Reinfeldts halvtidsbudget!

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12

Produktdetaljer: