Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 10. Utgiftsområde 18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, 19. Regional tillväxt
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 10. Utgiftsområde 18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, 19. Regional tillväxt

7500

75 kr (exkl. moms)

Reinfeldts halvtidsbudget!

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12