Budgetpropositionen för år 2008 - Volym 5. Utgiftsområde 6. Försvar samt beredskap mot sårbarhet
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2008 - Volym 5. Utgiftsområde 6. Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7500

75 kr (exkl. moms)

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12
Tryckt upplaga: