Budgetpropositionen för år 2008 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan, 7. Internationellt bistånd, 8. Migration
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2008 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan, 7. Internationellt bistånd, 8. Migration

12500

125 kr (exkl. moms)

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2007
  • Serie: Prop. 2007/08:001
  • ISBN/Best.nr: BUDGETPROP0804
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Sociala frågor