Budgetpropositionen för år 2008 - Volym 3. Utgiftsområde 4. Rättsväsendet
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2008 - Volym 3. Utgiftsområde 4. Rättsväsendet

7500

75 kr (exkl. moms)

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12

Tryckt upplaga: