Budgetpropositionen för år 2008 - Volym 12. Utgiftsområde 22. Kommunikationer
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2008 - Volym 12. Utgiftsområde 22. Kommunikationer

7500

75 kr (exkl. moms)

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12