Budgetpropositionen för år 2008 - Volym 11. Utgiftsområde 20. Allmän miljö- och naturvård, 21. Energi, 23. Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, 24. Näringsliv
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2008 - Volym 11. Utgiftsområde 20. Allmän miljö- och naturvård, 21. Energi, 23. Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, 24. Näringsliv

17500

175 kr (exkl. moms)

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12
Tryckt upplaga: