.
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015. Brå rapport 2017:5

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015. Brå rapport 2017:5

36400

364 kr (exkl. moms)

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015. Brå rapport 2017:5

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015. Brå rapport 2017:5

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

I denna rapport beskrivs utvecklingen för ett flertal centrala brottstyper, bland annat dödligt våld, misshandel och sexualbrott. Källor är i första hand Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som redovisar utsatthet för brott i befolkningen, och i andra hand kriminalstatistiken, som redovisar de brott som kommer till rättsväsendets kännedom.

Några slutsatser i rapporten är:
  • Ökande könsskillnader i utsatthet för brott.
  • Minskning för egendomsbrotten.
  • Brott mot person har inte minskat i samma utsträckning.
  • Dödligt våld i nära relationer minskar.
  • Dödligt skjutvapenvåld mot män ökar.
Rapportserien Brottsutveckling i Sverige har getts ut av Brottsförebyggande rådet sedan 1976. Fokus i årets rapport är brottsutvecklingen under 2000-talet. Denna rapport avslutas med 4 tematiska fördjupningskapitel som utgörs av Skjutvapenrelaterad brottslighet, Brottslighet och otrygghet i stad och på landsbygd, Ungdomsbrottsligheten i Sverige samt Ekonomisk brottslighet.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.