.
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007

33500

335 kr (exkl. moms)

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Bedömningar av brottslighetens omfattning är en av Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgifter. Rapportserien Brottsutvecklingen i Sverige har kommit ut sedan år 1976. Årets rapport ger en aktuell genomgång av olika brottstrender med tonvikt på perioden 1975–2007.

I genomgången utnyttjas förutom kriminalstatistik också Brå:s Nationella trygghetsundersökning (NTU) och andra kompletterande datakällor. Årets rapport innehåller även ett fördjupningsavsnitt som behandlar fem särskilt angelägna frågeområden. Det handlar bland annat om ungdomsbrottslighet, kvinnors brottslighet och jämförelser av brottsligheten i olika länder.

Abonnera på BRÅ-rapporter - teckna stående order.