Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011
Brottsförebyggande rådet, Brå

Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011

33500

335 kr (exkl. moms)

En aktuell genomgång av olika brottstrender under 2000-talet, med tonvikt på åren 2008-2011.

Belyser allt från dödligt våld, hot och trakasserier till bedrägeri och rattfylleri. Det ingår även ett antal tematiska kapitel om t.ex. ungdomsbrottslighet och påföljdsutveckling.

Se även kortversion under Relaterade produkter t.h.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Tryckt upplaga: