Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011
Brottsförebyggande rådet/Brå

Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011

33500

335 kr

En aktuell genomgång av olika brottstrender under 2000-talet, med tonvikt på åren 2008-2011.Belyser allt från dödligt våld, hot och trakasserier till bedrägeri och rattfylleri. Det ingår även ett antal tematiska kapitel om t.ex. ungdomsbrottslighet och påföljdsutveckling.
Produktdetaljer: