Brottsskadelagen
Norstedts Juridik

Brottsskadelagen

43700
Tryckt upplaga
Digital upplaga

437 kr

Brottskadelagen reglerar enskildas rätt till brottskadersättning, dvs. ersättning från staten till dem som drabbats av skador på grund av brott. Brottskadeersättning kan betalas ut till brottsoffer i de fall ersättning inte kan fås från annat håll, t.ex. från gärningsmannen eller från någon privat eller allmän försäkring. Beslut om brottskadeersättning fattas av Brottsoffermyndigheten efter ansökan från den enskilde. Myndighetens beslut kan omprövas i en särskild nämnd, Nämnden för Brottsskadeersättning. Brottsskadersättning betalas ut efter huvudsakligen skadeståndsrättsliga principer, men det finns viktiga avvikelser. I denna bok ges en ingående kommentar till bestämmelserna i brottskadelagen. Kommentaren behandlar bl.a. förutsättningarna för att få brottskadeersättning, vilka typer av skador som kan ersättas, hur ersättningen bestäms samt förfarandet hos Brottsoffermyndigheten. Även EU:s brottsofferdirektiv som genomförts i Sverige genom lagen behandlas. Framställningen belyses med referat av avgöranden från Brottsoffermyndigheten och Nämnden för Brottskadeersättning.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Brottskadelagen reglerar enskildas rätt till brottskadersättning, dvs. ersättning från staten till dem som drabbats av skador på grund av brott. Brottskadeersättning kan betalas ut till brottsoffer i de fall ersättning inte kan fås från annat håll, t.ex. från gärningsmannen eller från någon privat eller allmän försäkring. Beslut om brottskadeersättning fattas av Brottsoffermyndigheten efter ansökan från den enskilde. Myndighetens beslut kan omprövas i en särskild nämnd, Nämnden för Brottsskadeersättning. Brottsskadersättning betalas ut efter huvudsakligen skadeståndsrättsliga principer, men det finns viktiga avvikelser. I denna bok ges en ingående kommentar till bestämmelserna i brottskadelagen. Kommentaren behandlar bl.a. förutsättningarna för att få brottskadeersättning, vilka typer av skador som kan ersättas, hur ersättningen bestäms samt förfarandet hos Brottsoffermyndigheten. Även EU:s brottsofferdirektiv som genomförts i Sverige genom lagen behandlas. Framställningen belyses med referat av avgöranden från Brottsoffermyndigheten och Nämnden för Brottskadeersättning.
Målgrupp
Övrigt, Juridiska
Digital upplaga: