.
Brottsoffrens rättigheter
  • Processrätt
  • Straffrätt

Brottsoffrens rättigheter

Max Fredriksson, Ulf Malm

i brottmålsprocessen

0
Brottsoffrens rättigheter
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Boken är ett praktiskt redskap – en mycket användbar handbok – som ger fyllig information om vilka lagar, regler och rättigheter som gäller för brottsoffer. Den kan med fördel även användas som lärobok, både vid högre undervisning och i samband med studiecirklar.4:e upplagan har uppdaterats med gällande rätt, rättsfall och intervjuer. EU-rättens utveckling på området berörs, liksom det nygamla institutet kontaktförbud (f.d. besöksförbud) som genomgått vissa förändringar och utökningar, särskilt genom möjligheten till teknisk övervakning. En viktig nyhet i 4:e upplagan är den nya lagstiftningen från 2011 där möjligheten ges att som skadelidande vända sig gentemot unga lagöverträdares föräldrar för ersättning beskrivs ingående, med såväl praktiska bedömningar som andra tips.