Brottsoffermyndighetens publikationer - stående order
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens publikationer - stående order

21200

212 kr

Brottsoffermyndigheten prövar ärenden om brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen och fördelar medel ur Brottsofferfonden. Myndigheten ska arbeta för brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.
Angivet pris avser senaste utgåvan.
Produktdetaljer: