Brottsoffermyndighetens publikationer - stående order
Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndighetens publikationer - stående order

21200

212 kr

Brottsoffermyndigheten prövar ärenden om brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen och fördelar medel ur Brottsofferfonden. Myndigheten ska arbeta för brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.
Produktdetaljer: