.
Brottsförebyggande polisarbete i "hot spots". Brå rapport 2014:5

Brottsförebyggande polisarbete i "hot spots". Brå rapport 2014:5

Resultat och erfarenheter från två projekt mot personrån och misshandel

15100

151 kr (exkl. moms)

Brottsförebyggande polisarbete i "hot spots". Brå rapport 2014:5

Brottsförebyggande polisarbete i "hot spots". Brå rapport 2014:5

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Under ett års tid har polisen i Stockholm och Eskilstuna genomfört två projekt med brottsförebyggande inriktning i samverkan med Brottsförebyggande rådet (Brå). I Stockholmhar projektet rört personrån och i Eskilstuna misshandel utomhus. Brå har bistått polisen med att analysera brottsligheten och ge kunskapsstöd vid val av arbetsmetoder och frågor kring hur arbetet bör genomföras.

Målet med projekten var att minska den aktuella brottsligheten i de två städerna genom ett polisiärt arbete som är förankrat i aktuell forskning om vad som fungerar när det gällerbrottsförebyggande polisarbete. I rapporten redovisas resultaten av projekten. Den tarupp både hur det brottsförebyggande arbetet genomförts och vilka effekter på brottsligheten som man kan se.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.