Brottsdatalagen
Norstedts Juridik

Brottsdatalagen

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Hans-Olof Sandén
Brottsdatalagen handlar om hur de brottsbekämpande myndigheterna ska hantera personuppgifter när den nya dataskyddsförordningen träder i kraft 2018.
Digital utgåva: