Brottsdatalagen
Norstedts Juridik

Brottsdatalagen

En kommentar

59600

596 kr (exkl. moms)

Författare:
Hans-Olof Sandén
Personuppgiftslagstiftningen har genomgått en rejäl förändring i och med dataskyddsreformen. Inom det brottsbekämpande området har det kommit en helt ny lag i form av brottsdatalagen. Den utgör nu ramlag vid sidan av dataskyddsförordningen och kompletteras av registerlagarna.Denna kommentar utgår främst från förarbetena då någon praxis ännu inte hunnit bildas. I den mån äldre avgöranden har betydelse har det arbetats in i texten. Kommentaren har även försetts med hänvisningar till brottsdataförordningen och till de brottsbekämpande myndigheternas brottsdatalagar. Detta för att görs den så praktiskt användbar som möjligt och för att samla det mesta i en och samma bok.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 253
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Gula Biblioteket
  • ISBN: 9789139116431
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen