.
Brottsdatalag. SOU 2017:29

Brottsdatalag. SOU 2017:29

Delbetänkande från Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv

58000

580 kr (exkl. moms)

Brottsdatalag. SOU 2017:29

Brottsdatalag. SOU 2017:29

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 837
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824590-3
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt

Om publikationen

Förslag om hur EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet ska genomföras i svensk rätt.

En konsekvens av reformen är att personuppgiftslagen kommer att upphävas och att all lagstiftning om personuppgiftsbehandling behöver ses över och anpassas.

Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bl.a. brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet.

Eftersom regleringen i förordningen inte omfattar det som regleras i direktivet är en viktig uppgift att genom den nya lagstiftningen avgränsa tillämpningsområdet i förhållande till förordningen.

Särskild utredare: Gunnel Lindberg
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!