.
Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning. SOU 2017:74
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning. SOU 2017:74

Slutbetänkande från Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv

58000

580 kr (exkl. moms)

Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning. SOU 2017:74

Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning. SOU 2017:74

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 985
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824675-7
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet.

Bland innehållet:
 • Brottsdatalagen förutsätter en ny struktur
 • Anpassningar och andra ändringar i de brottsbekämpande myndigheternas registerförfattningar
 • En ny lag för domstolarna
 • Regleringen av Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling
 • En ny lag för Säkerhetspolisen
 • Ikraftträdande och övergångsbestämmelser.

De nya registerförfattningarna och ändringarna i de befintliga registerförfattningarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018. Det krävs särskilda övergångsbestämmelser för det nya sanktionssystemet och för ersättning för skador som har vållats före ikraftträdandet. Till de nya lagarna krävs det övergångsbestämmelser dels för mål och ärenden som rör behandlingen av personuppgifter som har påbörjats före ikraftträdandet men inte hunnit slutföras, dels för mål som har överklagats men som inte har hunnit slutföras inom den tiden.

Särskild utredare: Gunnel Lindberg

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!