Brottsbalken Del II (13-24 kap.)
Wolters Kluwer

Brottsbalken Del II (13-24 kap.)

En kommentar. Brotten mot allmänheten och staten m.m.

75900

759 kr

Brottsbalken. En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari 2017 beaktats.Stefan Johansson är justitieråd i Högsta domstolen. Han har bred erfarenhet från olika funktioner i rättsväsendet och statsförvaltningen.Madeleine Leijonhufvud är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska faktultet.Hedvig Trost är byråchef på Åklagarmyndighetens rättsavdelning och arbetar där främst med att företräda riksåklagaren i Högsta domstolen.Per Ole Träskman är professor emeritus i straffrätt vid Lunds universitet.Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet.
Produktdetaljer: