.
Brottsbalken Del II (13-24 kap.)

Brottsbalken Del II (13-24 kap.)

Stefan Johansson, Hedvig Trost, Suzanne Wennberg

En kommentar. Brotten mot allmänheten och staten m.m.

78900

789 kr (exkl. moms)

Brottsbalken Del II (13-24 kap.)

Brottsbalken Del II (13-24 kap.)

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok är en studentutgåva av del I av den s.k. brottsbalkskommentaren
avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt
i juristutbildningen. I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis
och doktrin fram till den 1 januari 2023 beaktats.
Stefan Johansson är justitieråd i Högsta domstolen. Hedvig Trost är
hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt.
Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms
universitets juridiska fakultet.