Brottsbalken Del I (1-12 kap.)
Norstedts Juridik

Brottsbalken Del I (1-12 kap.)

72900

729 kr (exkl. moms)

Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari 2017 beaktats.Madeleine Leijonhufvud är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska faktultet.Per Ole Träskman är professor emeritus i straffrätt vid Lunds universitet.Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet.