Brottsbalken Del I (1-12 kap.)
Norstedts Juridik

Brottsbalken Del I (1-12 kap.)

75700

757 kr

Denna framställning av ”Brottsbalkskommentaren” är avsedd attanvändas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. Numera är studentutgåvans text och sidangivelser desamma som i pärmversionen av verket och i den elektroniska versionen som publiceras på Zeteo.Omarbetningar av innehållet i denna läroboksversion har skett i överensstämmelse med den revision av pärmversionen som gjordes år 2012 samt i den utsträckning ändringar i brottsbeskrivningarna och andra lagrum har genomförts efter detta och i den utsträckning som nytt rättsfallsmaterial har tillkommit.Professor Suzanne Wennberg svarar för kommentaren till 1, 5 - 10 och 12 kap. Professor Per Ole Träskman svarar för kommentaren till 2 - 4 kap. och professor Madeleine Leijonhufvud för kommentaren till 11 kap.
Produktdetaljer: