Brottsbalken
Wolters Kluwer

Brottsbalken

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Brottsbalken kommenteras utförligt och paragrafvis. Redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Omfattar fyra band, I. kap.1-12, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, II. kap. 13-24, Brotten mot allmänheten och staten m.m., III. kap. 25-38, Om påföljderna, lV, Promulgationslag, Följdförfattningar.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: