.
Brottsbalken

Brottsbalken

En kommentar, del l-lV

0
Brottsbalken
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Digital lagkommentar
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2012
  • Serie: Blå Biblioteket
  • Ämnen: Straffrätt
  • Författare: Nils-Olof Berggren, Agneta Bäcklund, Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Johan Munck, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Dag Victor, Suzanne Wennberg, Fredrik Wersäll

Om boken

Brottsbalken kommenteras utförligt och paragrafvis. Redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Innehåller följande delar: I. kap.1–12, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, II. kap. 13–24, Brotten mot allmänheten och staten m.m., III. kap. 25–38, Om påföljderna, lV, Promulgationslag, Följdförfattningar.

Brottsbalken uppdateras vanligen två gånger per år.