.
Brottsbalken
  • Straffrätt

Brottsbalken

Agneta Bäcklund, Stefan Johansson, Hedvig Trost, Suzanne Wennberg, Fredrik Wersäll

En kommentar, del l-lV

Produkt-id: 4469542584364
ID: P000041934

6.672 kr (exkl. moms)

Brottsbalken

Brottsbalken

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Brottsbalken kommenteras utförligt och paragrafvis. Redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Omfattar fyra band, I. kap.1–12, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, II. kap. 13–24, Brotten mot allmänheten och staten m.m., III. kap. 25–38, Om påföljderna, lV, Promulgationslag, Följdförfattningar. Brottsbalken uppdateras vanligtvis två gånger per år.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/Brottsbalken.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000041934", "primary"=>"true", "verkid"=>"A7A0770AC6740945852583D8002E49381", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "subjects"=>["Straffrätt"], "subtitle"=>"En kommentar, del l-lV", "datechanged"=>"2024-07-02", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1273", "id"=>"9D8C88EF9142D082C1257567005BF6BC", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Agneta", "lastname"=>"Bäcklund"}, {"contact_id"=>"1474", "id"=>"B927D55C6E4C5C7EC1257FC000488E39", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Stefan", "lastname"=>"Johansson"}, {"contact_id"=>"1537", "id"=>"C1B3435B96F0A9B2C1257FC0004781C1", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Hedvig", "lastname"=>"Trost"}, {"contact_id"=>"0913", "id"=>"65B17755DFABAB2FC12575210048A6F0", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Suzanne", "lastname"=>"Wennberg"}, {"contact_id"=>"1311", "id"=>"A240E5FA125D4A73C1257567005C4020", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Fredrik", "lastname"=>"Wersäll"}], "prodtype"=>"Pärm med lösblad", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"3336", "size"=>"3150", "standingorder"=>"true", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "show_stock"=>"No", "publicerat_datum"=>"2024-07-17", "publicerat_timestamp"=>1721174400}