.
Brotten i näringsverksamhet
  • Redovisning och revision
  • Redovisning och Revision

Brotten i näringsverksamhet

Rolf Holmquist, Ola Liljemark Ragnar
Produkt-id: 8936910553431
ID: P000049304

699 kr (exkl. moms)

Brotten i näringsverksamhet

Brotten i näringsverksamhet

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Vem är straffrättsligt ansvarig för brott som har begåtts i ett aktiebolags verksamhet? När kan personer åläggas näringsförbud eller rådgivningsförbud? Vad är företagsbot? När föreligger obestånd i ett straffrättsligt sammanhang?

Förutom svaren på dessa frågor innehåller Brotten i näringsverksamhet en utförlig redovisning av vad som kan sammanfattas som affärslivets straffrätt med de olika brottstyperna och straffrättsliga påföljderna och andra rättsverkningar som kan aktualiseras i näringsverksamhet.

Denna sjätte upplaga av boken följer upp författningsändringar och ny rättspraxis efter femte upplagan 2021.

Brotten mot borgenärer, trolöshet mot huvudman, mutbrott, marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden och svindleri är exempel på brott som boken behandlar. Som bakgrund till de straffrättsliga bestämmelserna redovisas översiktligt företagandets olika former, dvs. reglerna om enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar m.m.

Boken vänder sig inte bara till personer inom rättsväsendet som exempelvis domare, åklagare, advokater och brottsutredare. Även för revisorer, redovisningskonsulter, företagare, personer inom värdepappershandeln m.fl. torde den vara en användbar handbok.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139030379.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000049304", "primary"=>"true", "verkid"=>"2282ECA4F8AA8C0B85257F4500485D646", "subject_areas"=>["Redovisning och revision"], "subjects"=>["Redovisning och Revision"], "datechanged"=>"2024-05-27", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1363", "id"=>"A8626D7044BBCDB7C12576CC0030A653", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Rolf", "lastname"=>"Holmquist"}, {"contact_id"=>"2220", "id"=>"CT000002220", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ola", "lastname"=>"Liljemark Ragnar"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"436", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"6", "priceresellers"=>"489", "size"=>"428", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-05-27", "publicerat_timestamp"=>1716768000}