Brott och digitala bevis
Norstedts Juridik

Brott och digitala bevis

En handledning

58800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

588 kr

Författare:
Stefan Kronqvist
Informationstekniken påverkar all verksamhet i vårt samhälle – även rättsväsendet. Det gäller inte minst IT-relaterade brott och digital bevisning. Handledningen Brott och digitala bevis är ett stöd för den som söker efter fakta eller vägledning i fråga om säkring, analys, presentation, värdering och övrig hantering av digitala bevis.
Den nya upplagan innehåller bland annat de förändringar som skett i lagstiftningen om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till elektronisk kommunikation. Texten har i vissa delar moderniserats, nya rättsfall har införts och några faktaavsnitt har uppdaterats.
Boken ger en översikt av vad som kan sägas utgöra digitala bevis, begreppsfrågor, nationella och internationella kvalitetsnormer, polisens arbete vid bevissäkring i IT-miljöer samt en del praktiska exempel. Vidare beskrivs tekniska och sociala förhållanden, som kan ha betydelse för förståelsen av hanteringen. Brott där digital bevisning kan vara ett avgörande inslag – bland annat dataintrång, bedrägeri, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, narkotikabrott samt brott mot upphovsrättslagen och personuppgiftslagen – redovisas tillsammans med vissa tillämpliga utdrag ur lagtexten.
Poliser, åklagare, domare, brottmålsadvokater och personer inom IT-säkerhetssektorn kan ha stor nytta av handledningen. Materialet är användbart även inom civil- och förvaltningsrätt och högskoleutbildning. Också den som söker specifika fakta med anknytning till IT-relaterad kriminalitet eller digitala bevis kan ha nytta av denna handledning.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 250
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913901602-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Stefan Kronqvist
Informationstekniken påverkar all verksamhet i vårt samhälle – även rättsväsendet. Det gäller inte minst IT-relaterade brott och digital bevisning. Handledningen Brott och digitala bevis är ett stöd för den som söker efter fakta eller vägledning i fråga om säkring, analys, presentation, värdering och övrig hantering av digitala bevis.
Den nya upplagan innehåller bland annat de förändringar som skett i lagstiftningen om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till elektronisk kommunikation. Texten har i vissa delar moderniserats, nya rättsfall har införts och några faktaavsnitt har uppdaterats.
Boken ger en översikt av vad som kan sägas utgöra digitala bevis, begreppsfrågor, nationella och internationella kvalitetsnormer, polisens arbete vid bevissäkring i IT-miljöer samt en del praktiska exempel. Vidare beskrivs tekniska och sociala förhållanden, som kan ha betydelse för förståelsen av hanteringen. Brott där digital bevisning kan vara ett avgörande inslag – bland annat dataintrång, bedrägeri, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, narkotikabrott samt brott mot upphovsrättslagen och personuppgiftslagen – redovisas tillsammans med vissa tillämpliga utdrag ur lagtexten.
Poliser, åklagare, domare, brottmålsadvokater och personer inom IT-säkerhetssektorn kan ha stor nytta av handledningen. Materialet är användbart även inom civil- och förvaltningsrätt och högskoleutbildning. Också den som söker specifika fakta med anknytning till IT-relaterad kriminalitet eller digitala bevis kan ha nytta av denna handledning.
Målgrupp
Övrigt, Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Processrätt
  • Publicerad: 2013-01-23
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913901602-1