.
Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018. Brå rapport 2020:16
  • Familjerätt
  • Straffrätt

Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018. Brå rapport 2020:16

21100

211 kr (exkl. moms)

Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018. Brå rapport 2020:16

Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018. Brå rapport 2020:16

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Under 2018 sökte 21 502 personer asyl i Sverige, och totalt över 30 000 personer bodde på olika asylboenden runt om i landet. Denna rapport är resultatet av en studie om brott och utsatthet på så kallade kollektiva asylboenden (en boendeform där själva bostadsrummen delas av 2–6 personer).

I rapporten kartläggs de polisanmälda brott som begåtts på sådana asylboenden under 2018. Rapportens analyser baseras på polisanmälningar och förundersökningsmaterial, samt på intervjuer med personer som genom sin yrkesutövning kommer i kontakt med asylboenden. Ett av de tydligaste resultaten av kartläggningen är att antalet brott varierar kraftigt såväl periodiskt som mellan de olika asylboenden som ingår i studien. Därtill framgår att boendemiljön innehåller flera riskfaktorer för brott, vilka både enskilt och tillsammans kan öka risken för brott. I rapporten identifierar Brå flera utmaningar för rättsväsendet, samt presenterar flera åtgärder för att underlätta situationen. Förhoppningen är att denna samlade kunskap ska kunna vara till nytta för regeringen, berörda myndigheter och rättsväsendet i deras arbete med att förebygga brott och brottsutsatthet på och mot Sveriges kollektiva asylboenden.