.
Brott mot förtroendevalda. DS 2018:29
  • Socialrätt
  • Straffrätt

Brott mot förtroendevalda. DS 2018:29

9500

95 kr (exkl. moms)

Brott mot förtroendevalda. DS 2018:29

Brott mot förtroendevalda. DS 2018:29

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 54
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824838-6
  • Ämnen: Socialrätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

För att säkerställa ett samhälle med fri och öppen åsiktsbildning samt för att värna det demokratiska samtalet behövs det ett stärkt straffsrättsligt skydd för förtroendevalda. I promemorian föreslås att det införs en särskild straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § brottsbalken för brott som begåtts mot en person på grund av att hen utövar ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun eller landsting., eller som begåtts mot en närstående till en sådan person på grund av förtroendeuppdraget. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.