.
Brott mot äldre. Brå rapport 2018:7

Brott mot äldre. Brå rapport 2018:7

Om utsatthet och otrygghet.

26200

262 kr (exkl. moms)

Brott mot äldre. Brå rapport 2018:7

Brott mot äldre. Brå rapport 2018:7

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Andelen äldre i befolkningen fortsätter att öka. Ändå har kunskapen varit begränsad om äldres utsatthet för brott. Med denna rapport vill Brå fylla kunskapsluckan och bidra med ett underlag inför kommande satsningar på att förebygga brott mot äldre och öka tryggheten i deras vardag.

Kartläggningen ger en bild av omfattningen och karaktären på de brott som drabbar äldre kvinnor och män. Den beskriver deras utsatthet för brott, och belyser deras otrygghet och oro.

Till grund för rapporten har Brå analyserat resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), granskat polisanmälningar och genomfört intervjuer med brottsutsatta. Rapporten vänder sig till rättsväsendet och myndigheter som arbetar med äldrefrågor, men även olika intresseorganisationer och en intresserad allmänhet.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.