.
Brott bland ungdomar i årskurs nio. Brå rapport 2010:6

Brott bland ungdomar i årskurs nio. Brå rapport 2010:6

Resultat från skolundersökningen om brott åren 1995-2008

17300

173 kr (exkl. moms)

Brott bland ungdomar i årskurs nio. Brå rapport 2010:6

Brott bland ungdomar i årskurs nio. Brå rapport 2010:6

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Brå:s nationella skolundersökning om brott (SUB) ger ett värdefullt underlag till att studera samband mellan brott och olika riskfaktorer samt trender över tid i brottsligheten. Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva utvecklingen av andelen unga som själva deltagit i brott eller andra problembeteenden samt av andelen unga som utsatts för brott åren 1995–2008.

I ett avsnitt belyses även samband mellan brottsbelastning och ett antal faktorer rörande ungdomarnas sociala relationer och attityder till brott. En annan fråga som berörs är hur vanligt det är att ungdomarna känner oro för brott och på vilka sätt de anpassat sitt beteende på grund av oron.