.
Brott bland unga i årskurs nio

Brott bland unga i årskurs nio

Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995-2011

18300

183 kr (exkl. moms)

Brott bland unga i årskurs nio

Brott bland unga i årskurs nio

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Studien beskriver utvecklingen av andelen ungdomar som enligt egen utsago deltagit i brott eller andra problembeteenden 1995–2011. Den belyser även sambanden mellan brottsbelastning och ett antal faktorer som rör ungdomarnas sociala relationer och attityder till brott. Ungdomarnas svar på en rad frågor om kompisar, fritidsvanor, föräldrar och skolsituation redovisas också, liksom hur vanligt det är att ungdomar utsätts för vissa typer av brott.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.