.
Brott begångna av barn

Brott begångna av barn

En utvärdering av ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare under 15 år

19300

193 kr (exkl. moms)

Brott begångna av barn

Brott begångna av barn

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Brå har, på uppdrag av regeringen, genomfört en utvärdering av förändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Brå har haft regeringens uppdrag att utvärdera effekten av dessa lagändringar. Av studien framgår att andelen utredda brott inte har ökat nämnvärt. Däremot har skälen för att inleda en polisiär utredning förändrats. Fler utredningar inleds för särskilt allvarliga brott, medan utredningar utifrån socialtjänstens behov har minskat. Vidare visar studien att socialtjänstens medverkan vid förhör har ökat, att återfall i brott inte har minskat och att brottsoffers intresse för ersättning vid brott sällan beaktas.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.