Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål. Prop. 2016/17:193
Miljö- och energidepartementet

Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål. Prop. 2016/17:193

7600

76 kr (exkl. moms)

Ändringar i drivmedelslagen (2011:319) föreslås för att genomföra ny EU-lagstiftning om beräkningsmetoder och rapporteringskrav enligt bränslekvalitetsdirektivet.

Förslaget innebär att kravet på drivmedelsleverantörer att minska utsläppen med 6 procent senast under 2020 preciseras genom att en målnivå för utsläppsminskningen anges. En utsläppsavgift ska betalas för utsläpp som överstiger målnivån. Leverantörerna kan vidta åtgärder och rapportera tillsammans.

Det föreslås ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om rapporteringsskyldigheten och om hur åtgärder får tillgodoräknas och minskningar beräknas. En förseningsavgift ska tas ut av den som inte rapporterat i rätt tid.
Tryckt upplaga: