Brå Statistik - stående order
Brottsförebyggande rådet/BRÅ

Brå Statistik - stående order

34400

344 kr (exkl. moms)

Samhällets baksida i tabeller och diagram!

Genom denna stående order bevakar du utgivningen av statistikrapporterna Kriminalstatistik (utges årligen) och Narkotikastatistik (utges vart tredje år) samt den mera oregelbundet utkommande rapporten »Brottsutvecklingen».Angivet pris avser senaste utgåvan.

Stående order kan även tecknas på samtliga Brå-publikationer inkl. statistikrapporterna.
Produktdetaljer: