.
Boutredningsman
  • Familjerätt

Boutredningsman

Johannes Gehlin

En praktisk genomgång

47900

479 kr (exkl. moms)

Boutredningsman

Boutredningsman

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 216
  • Utgiven: 2020
  • ISBN: 9789139116639
  • Ämnen: Familjerätt
  • Taggar:
  • Författare: Johannes Gehlin

Om boken

Boutredningsman – en praktisk genomgång riktar sig till den som behöver en grundläggande genomgång av de olika momenten i det arbete som ska, och bör, utföras av en boutredningsman. I denna bok finns svar på de grundläggande frågorna i arbetet och en översiktlig genomgång av några av de bestämmelser som ska tillämpas.

Boken riktar sig främst till den som arbetar med boutredningsmannauppdrag inom sitt yrke. Innehållet kan även vara av intresse för den som är satt att förvalta ett dödsbo eller för de studenter som önskar läsa mer om en boutredningsmans uppgifter.

Utöver rekommendationer kring rent praktiska moment gällande hanteringen av olika tillgångsslag och rekommendationer kring förfarandet gentemot borgenärerna berörs även frågor om jäv, tillsyn över boutredningsman och internationella frågor.

Den grundläggande systematiken i ärvdabalken och bodelningsbestämmelserna (äktenskapsbalken och sambolagen) berörs för att ge förståelse kring vilka överväganden man som boutredningsman, och i förekommande fall bodelningsförrättare, behöver göra.

JOHANNES GEHLIN är advokat och delägare vid Advokatfirman Glimstedt i Norrköping/Linköping. Han arbetar företrädesvis inom obeståndsrätt, affärsjuridik och ekonomisk familjerätt. Inom ekonomisk familjerätt åtar han sig regelbundet uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare och partsombud. Han föreläser regelbundet inom juridik.