Bostadsrättslagen
Wolters Kluwer

Bostadsrättslagen

129000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,290 kr

I denna femte upplaga beaktas ändringar och nya rättsfall fram till den 1 mars 2014. Författarna kommenterar bostadsrättslagen, ombildningslagen och omregistreringslagen. I boken finns också författningstexter till bostadsrättsförordningen, förordningen om ekonomiska föreningar samt förordningen om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen. Som bilagor har tagits med de stadgar som har antagits av de tre största bostadsrättsorganisationerna: HSB, Riksbyggen och Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation (SBC), som numera heter Bostadsrätterna.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Här kommenteras bostadsrättslagen, ombildningslagen och omregistreringslagen. I boken återfinns även författningstexter till bostadsrättsförordningen, förordningen om ekonomiska föreningar samt förordningen om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: