.
Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. SOU 2015:48
  • Offentlig rätt
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Socialrätt

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. SOU 2015:48

Bilaga till Långtidsutredningen

24000

240 kr (exkl. moms)

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. SOU 2015:48

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. SOU 2015:48

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 180
  • Utgiven: 2015
  • ISBN/Best.nr: 978-913824296-4
  • Ämnen: Offentlig rätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Studerar utmaningar och möjligheter på den svenska bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden är viktig för den ekonomiska utvecklingen. Bland annat påverkar marknadens funktionssätt möjligheterna att allokera arbetskraft och kapital på ett för samhället gynnsamt sätt.

Författarna analyserar marknaderna för hyres- och ägarboenden, bostadsprisernas utveckling och enskilda skatters betydelse för bostadsmarknadens funktionssätt. Rapporten lyfter fram ett antal reformmöjligheter som kan förbättra befolkningens rörlighet och minska de finansiella riskerna. Arbetet med bilagan har följts av en referensgrupp med mycket goda kunskaper inom området.

Som alltid i dessa sammanhang svarar författarna själva för de bedömningar och slutsatser som presenteras. De resultat som framkommer i Långtidsutredningens bilagor kommer att behandlas i utredningens huvudbetänkande.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!