Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok. Stående order
Statistiska centralbyrån/SCB

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok. Stående order

36600

366 kr

Hur och var bor vi och vad kostar det att bo? Årliga uppgifter om bostadsbeståndet, nybyggnad och modernisering, uppvärmning och energi, investeringar inom byggsektorn, byggnadskostnader, bostadsfinansiering, fastighetspriser, fastighetsintäkter och kostnader, boendekostnader samt boendestandard.

Utkommer årligen. Angivet pris avser aktuell utgåva.
Produktdetaljer: