Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012
Statistiska centralbyrån/SCB

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012

36600

366 kr

Hur bor vi, var bor vi och vad kostar det att bo? Här ges en samlad och översiktlig redovisning av bostads-, byggnads- och fastighetsstatistik med utförliga källhänvisningar.Innehåller uppgifter om:
 • Försäljning av bostadsrätter
 • Nya tätorter
 • Bebyggelse längs kust och strand
 • Bostadsbeståndet och dess förändringar
 • Boendeförhållanden
 • Uppvärmning - energi
 • Investeringar inom byggnadssektorn
 • Byggnadskostnader
 • Bostadsfinansiering
 • Fastighetspriser och fastighetstaxeringar
 • Fastighetsintäkter och kostnader
 • Boendeutgifter
 • Folk- och bostadsräkningen 1990
Utkommer årligen. Teckna stående order
Produktdetaljer: