Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010
Statistiska centralbyrån/SCB

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2010

34200

342 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Hur bor vi, var bor vi och vad kostar det att bo? Här ges en samlad och översiktlig redovisning av bostads-, byggnads- och fastighetsstatistik med utförliga källhänvisningar.

Innehåller uppgifter om:

 • Utländskt ägande av fritidshus
 • Internetanvändning i svenska hem
 • Barnfamiljers ekonomi
 • Bostadsbestånd och boendeförhållanden
 • Internationella förhållanden
 • Bostadsbeståndets förändringar
 • Uppvärmning och energi
 • Investeringar inom byggnadssektorn
 • Byggnadskostnader
 • Bostadsfinansiering
 • Fastighetspriser och fastighetstaxeringar
 • Fastighetsintäkter och kostnader
 • Boendeutgifter
 • Folk- och bostadsräkningen 1990
Utkommer årligen. Teckna stående order
Produktdetaljer: