Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008
Statistiska centralbyrån/SCB

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008

34200

342 kr (exkl. moms)

Samlad redovisning av statistik om boende, byggande, fastigheter och bebyggelse.

Innehåller även uppgifter om uppvärmning och energianvändning samt en del internationella uppgifter.

Utkommer årligen. Teckna stående order
Produktdetaljer: