Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer
Näringsdepartementet

Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

44700

447 kr (exkl. moms)

Hur ska behovet av bostäder för äldre människor kunna tillgodoses framöver? Vilka hinder finns? Vilka möjligheter har kommunerna att möta efterfrågan på bostäder från en åldrande befolkning? Det har varit huvudfrågorna för denna utredning och de åtgärder som föreslås i betänkandet syftar till att dels underlätta för äldre personer att inneha eller skaffa sig en lämplig bostad, dels att förbättra kommunernas möjligheter att möta behovet av bostäder för ett växande antal äldre invånare.Utredningen föreslår ett paket med åtgärder inom fyra områden, i syfte att:
  • förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet,
  • få fram fler bostäder för äldre, även på svaga marknader, med
  • fokus på boendeformer som ger möjligheter till gemenskap, underlätta för seniorer att flytta till – eller bo kvar i – en bostad som det går att åldras i, samt att
  • främja forskning och annan kunskapsutveckling kring tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boendet.
Paketet omfattar sammanlagt 525 miljoner kronor per år under en femårsperiod, totalt drygt 2,6 miljarder kronor.
Särskild utredare: Ewa SamuelssonTeckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!