Borgensliknande säkerhetsrätter
  • Förmögenhetsrätt

Borgensliknande säkerhetsrätter

0
Borgensliknande säkerhetsrätter
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: E-bok
  • Upplaga: 1
  • Ämnen: Förmögenhetsrätt
  • Taggar:

Om boken

Säkerheter för krediter kan utformas på en rad olika sätt. Flera typer av säkerheter liknar eller ersätter borgen. Arbetet avser att besvara frågan: När är borgensreglerna tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen och vilka blir effekterna av att borgensreglerna befinns vara tillämpliga? I arbetet uppställs en allmän modell för att bedöma i vilken utsträckning en säkerhet är underkastad borgensreglerna. Modellen är sedan utgångspunkten för den vidare analysen av de enskilda säkerhetsformerna. I studiens senare del behandlas bland annat frågan i vilken mån stödbrev, bankgarantier och garantier i försäkringsform är underkastade borgensreglerna. Förutom dessa obligationsrättsliga säkerhetsrätter behandlas även den borgen närstående tredjemanspanten.

Den första upplagan är slutsåld.