.
Borgensliknande säkerhetsrätter
  • Förmögenhetsrätt

Borgensliknande säkerhetsrätter

Torbjörn Ingvarsson
0
Borgensliknande säkerhetsrätter
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Säkerheter för krediter kan utformas på en rad olika sätt. Flera typer av säkerheter liknar eller ersätter borgen. Arbetet avser att besvara frågan: När är borgensreglerna tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen och vilka blir effekterna av att borgensreglerna befinns vara tillämpliga? I arbetet uppställs en allmän modell för att bedöma i vilken utsträckning en säkerhet är underkastad borgensreglerna. Modellen är sedan utgångspunkten för den vidare analysen av de enskilda säkerhetsformerna. I studiens senare del behandlas bland annat frågan i vilken mån stödbrev, bankgarantier och garantier i försäkringsform är underkastade borgensreglerna. Förutom dessa obligationsrättsliga säkerhetsrätter behandlas även den borgen närstående tredjemanspanten.

Den första upplagan är slutsåld.