.
Borgen och tredjemanspant
  • Förmögenhetsrätt

Borgen och tredjemanspant

Gösta Walin, Torbjörn Ingvarsson
Planerad utgivning under juli 2023.
0
Borgen och tredjemanspant
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Borgen är vanligt förekommande som säkerhet för annans prestation. Det finns ett stort antal rättsfall i ämnet, men en modern lagstiftning saknas. Tredjemanspant, det vill säga pant som någon ställer till säkerhet för en annan persons skuld, fyller en viktig funktion för kreditväsendet och har stora likheter med borgensåtaganden. Borgen och tredjemanspant är en brett upplagd studie av dessa praktiskt viktiga säkerhetsformer. Verket riktar sig till praktiker som önskar att få svar på konkreta frågeställningar, men genom den breda översikten av området belyses även teoretiskt viktiga kredit- och fordringsrättsliga frågor för den rättsvetenskapligt intresserade.

Verket gavs ut i sin första upplaga 1984 och Gösta Walin svarade ensam för ytterligare två upplagor. Sedan den fjärde upplagan svarar Torbjörn Ingvarsson för att hålla boken aktuell och ge den en naturlig fortsättning från tidigare upplagor.