.
Borgen och tredjemanspant
  • Förmögenhetsrätt

Borgen och tredjemanspant

Gösta Walin, Torbjörn Ingvarsson
97700

977 kr (exkl. moms)

Borgen och tredjemanspant

Borgen och tredjemanspant

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Borgen är vanligt förekommande som säkerhet för annans prestation. Det finns ett stort antal rättsfall i ämnet, men en modern lagstiftning saknas. Tredjemanspant, det vill säga pant som någon ställer till säkerhet för en annan persons skuld, fyller en viktig funktion för kreditväsendet och har stora likheter med borgensåtaganden. Borgen och tredjemanspant är en brett upplagd studie av dessa praktiskt viktiga säkerhetsformer. Boken riktar sig till praktiker som önskar att få svar på konkreta frågeställningar, men genom den breda översikten av området belyses även teoretiskt viktiga kredit- och fordringsrättsliga frågor för den rättsvetenskapligt intresserade.

Boken gavs ut i sin första upplaga 1984 och Gösta Walin svarade ensam för ytterligare två upplagor. Sedan den fjärde upplagan svarar Torbjörn Ingvarsson för att hålla boken aktuell och ge den en naturlig fortsättning från tidigare upplagor.